A A A

 (nr 98 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo

Seminarium zamykające przewód doktorski

 (nr 97 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 6 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Michał Drwięga

Temat: Integracja map 3D na podstawie dopasowania cech w systemach robotów mobilnych


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat: Zapobieganie przedwczesnej zbieżności w Lie-algebraicznym planowaniu ruchu

 (nr 96 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegenci: mgr Piotr Dulewicz, mgr Łukasz Janiec

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów robotów mobilnych

 (nr 95 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Barbara Siemiątkowska, Wydział Mechatroniki Politechnki Warszawskiej

Temat: Zastosowanie teorii Shafera-Dempstera w klasyfikacji danych

 (nr 94 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 16 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr J. Jakubiaki

Temat: Metoda CHOMP (Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning) – uwagi i obserwacje

 (nr 93 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr M. Cholewiński

Temat: Śledzenie ścieżki przez nieholonomiczny manipulator mobilny

 (nr 92 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 kwietnia 2019, godz. 11:30, s. 208 C-3


Prelegent: Dr K. Arent

Temat: Koncepcja, budowa i eksploatacja robota Rex

 (nr 91 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr T. Rybus

Temat: Planowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora umieszczonego na satelicie

 (nr 90 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Osobliwości nieholonomicznych układów robotyki