A A A
Piknik naukowy 2015

W sobotę, 9 maja 2015r. nasi studenci, działający w Kole Naukowym Robotyków "KoNaR", reprezentowali Politechnikę Wrocławską na 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - największej w Europie imprezie plenerowej o tematyce naukowej.

 (nr 106 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Joanna Ratajczak

Temat: EPK: planowanie ruchu typu rest-to-rest

 (nr 105 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 16 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Krzysztof Arent

Współautorzy: Remigiusz Szczepanowski, Ewelina Cichoń, Marcin Florkowski, Małgorzata Gakis, Janusz Sobecki, Piotr Strykowiec

Temat: Wpływ wykształcenia na postrzeganie robotów społecznych

 (nr 104 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 stycznia 2020, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegenci: dr inż. Krzysztof Arent, mgr inż. Jakub Malewicz

Temat: Wyposażenie, potencjał i potrzeby Laboratorium Robotyki

 (nr 103 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 grudnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczenie kierunku przylotu sygnału ultradźwiękowego z wykorzystaniem metody pośredniej detekcji fazy

 (nr 102 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 5 grudnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Zastosowanie krzywych sklejanych do planowania ruchu robota kosmicznego

 (nr 101 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 28 listopada 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Tomasz Rybus

Temat: Planowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora satelitarnego przy zadanej końcowej orientacji satelity

 (nr 100 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 listopada 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Piotr Dulewicz

Temat: Systemy współdzielenia zasobów i ich zastosowanie w koordynacji ruchu robotów mobilnych


Prelegent: mgr inż. Łukasz Janiec

Temat: Planowanie ścieżek i koordynacja ruchu w systemach wielu robotów mobilnych

 (nr 99 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 października 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Lokalna optymalizacja ważonej energii w metodzie endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej