A A A

W dniach 1-15 września 2015 pracownicy naszej katedry, tj. dr hab Elżbieta Roszkowska,
dr Krzysztof Arent, dr hab. Alicja Mazur oraz dr Witold Paluszyński przebywali z wizytą naukową na Uniwersytecie Xidian w Xi'an w Chinach.

Wizyta była pierwszym etapem wymiany naukowców w ramach umowy o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej i dotyczyła transferu wiedzy i identyfikacji perspektyw wspólnych badań w zakresie sterowania systemami elastycznie zautomatyzowanymi, robotycznymi i kognitywnymi. W trakcie pobytu polscy naukowcy wygłosili cykl wykładów specjalistycznych oraz popularno-naukowych oraz spotkali się z władzami Uniwersytetu Xidian. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest dr hab. Elżbieta Roszkowska, zaś ze strony chińskiej - prof. Zhiwu Li, kierownik Systems Control and Automation Group, School of Electro-Mechanical Engineering, Xidian University w Xi'an. Drugi etap współpracy, obejmujący wizytę naukowców chińskich w Katedrze Cybernetyki i Robotyki, będzie miał miejsce w czerwcu 2016 r.

chiny 2015 1

 

chiny 2015 2