A A A

 (nr 73 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 marca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Maciej Przybylski, Politechnika Warszawska

Temat:  Planowanie ruchu robota mobilnego w środowisku dynamicznym