A A A

 (nr 72 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Marcin Ciopcia

Temat:  Tiltrotor - aerodynamka, modelowanie i sterowanie

Statki powietrzne o przestawianych gondolach silników należą do grupy nietrywialnych obiektów do sterowania. W trakcie seminarium przedstawione zostaną metody identyfikacji charakterystyk oraz techniki modelowania statków powietrznych tej klasy. Zostanie także zaprezentowany szkic koncepcyjny układu realizującego sterowanie obiektem.