A A A

 (nr 71 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat:  Współrzędne barycentryczne a sterowanie i sterowalność obiektu z silnikami odrzutowymi

Napęd odrzutowy jako napęd jednokierunkowy wymaga użycia zmodyfikowanych kryteriów sterowalności i metod doboru sterowania. W trakcie seminarium przedstawione zostaną możliwości zastosowania współrzędnych barycentrycznych jako narzędzia badania sterowalności i weryfikacji sterowań.