A A A

 (nr 70 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Tomasz Jankowski

Temat:  Bezprzewodowe systemy do lokalizacji wewnątrzbudynkowej