A A A

 (nr 69 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 grudnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Mirosław Galicki

Temat:  Śledzenie kinematycznie optymalnej trajektorii przez manipulatory mobilne