A A A

 (nr 68 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat:  Teoretyczne i praktyczne wyniki dotyczące  pre-sterowań generowanych formułą gCBHD

 

Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat:  Impresje na temat STLC w przestrzeni zadaniowej

 

Teoretyczne i praktyczne wyniki dotyczące  pre-sterowań generowanych formułą gCBHD

 

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie dowód twierdzenia o zerowej sumie współczynników pre-sterowań dla warstwy >=2. Oryginalny i optymalny algorytm wyliczania pre-sterowań zostanie porównany z algorytmem naiwnym i literaturowym.

 

Impresje na temat STLC w przestrzeni zadaniowej

 

Przez szereg dygresji i spostrzeżeń spróbujemy zdefiniować STLC dla przestrzeni zadaniowej oraz parę innych pojęć.