A A A

 (nr 67 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Krzysztof Arent

Temat:  Manipulator doświadczalny typu 2R