A A A

 (nr 59 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Algorytm adaptacyjny w sterowaniu manipulatorem mobilnym