A A A

 (nr 60 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Ł. Źródlak, DrAmaT

Temat: Programy wspierające programowanie off-line robotów