A A A

 (nr 58 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Jędrzej Kowalczyk, Prezes Fanuc Polska

Temat: “RoboTechnologie" - możliwości wytwarzania oraz bezpieczeństwo danych