A A A

 (nr 57 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 27 kwietnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Krzysztof Arent i zespół ReMeDi

Temat: ReMeDi: podsumowanie projektu