A A A

 (nr 55 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 2 marca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Jan Kędzierski

Temat: Nowy robot społeczny EMYS