A A A

 (nr 54 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr dr Andrzej Wołczowski i Janusz Jakubiak

Temat: Sterowanie kinematyką cybernetycznej dłoni

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane postępy w rozwoju cybernetycznej dłoni. Przedstawiony zostanie nowy układ sensoryczny wraz z mozliwością jego zastosowania do sterowania dłoni na poziomie kinematyki.