A A A

 (nr 52 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Wszyscy ludzie Katedry, a także przyjaciele i sympatycy

Temat: O wyższości Swiąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy