A A A

Od 1.01.2015 na podstawie ZW 127/2014 w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2015 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej. Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA. Formularz online dostępny jest na stronie:
http://biblioteka.pwr.wroc.pl/RW_zwiekszone_wynagrodzenie,161.dhtml,161.dhtml

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...