A A A

Formularze DONA wypełnione według załącznika należy składać do pok. 202-203 C-5 u p. Marty Owczarek

Telefony: Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej 30-23    Biblioteka 30-21

doc formularz zgłoszenia pracy
doc oświadczenie autora
pdf kody klasyfikacji DONA

 

Oświadczenie autora należy wypełnić w przypadku:
- braku afiliacji do jednostki (nazwa wydziału PWr),
- wskazania przez jednego autora więcej niż jednej jednostki naukowej,
- podania jednostki naukowej spoza PWr na publikacji, która powstała w czasie trwania stażu naukowego w innej uczelni.

 

Wcześniejsze wersje formularzy:

doc

Dona.doc
doc Dona1-wzór.doc

doc

oswiadczenie_autora.doc
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...