A A A

 (nr 62 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. J. Jakubiak

Temat: Zastosowanie barierowej funkcji Lapunowa w dowodzeniu stabilności

 

Barierowa funkcja Lapunowa jest narzędziem, które może być stosowane przy przeprowadzaniu dowodów stabilności układów dynamicznych. Umożliwia pokazanie nie tylko, że układ jest stabilny, ale że zmienne stanu pozostają w ściśle określonym obszarze zdefiniowanym przez tę funkcję.