A A A

 (nr 61 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. D. Barański

Temat: Zastosowanie próbkowania losowego w celu redukcji zniekształceń aliasingowych

 

Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Ocena zastosowania formuły gCBHD w nieholonomiczych układach bezdryfowych

 

Ocena zastosowania formuły gCBHD w nieholonomiczych układach bezdryfowych

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań narzędzia jakim jest uogólniona formuła Campbella-Bakera-Hausdorffa-Dynkina, wykorzystywanego w planowaniu ruchu robotów. Narzędzie to zostało przebadane pod kątem wpływu różnych parametrów sterowań harmonicznych na generowaną ścieżkę ruchu.