A A A

 (nr 49 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Krzysztof Tchoń

Temat: O pewnych hipotezach dotyczących systemów niehoonomicznych