Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Wnukówki | Wyniki
logo

Systemy Informatyczne Czasu Rzeczywistego - 2017/2018

Wydział Elektroniki
Specjalność ASI


UWAGA:
2017-12-01
Są już dostępne wszystkie wyniki wnukówek, włącznie z ostatecznymi wynikami zwolnienia z kolokwium. Pozytywna ocena oznacza zwolnienie z kolokwium. Osoby, które mają ocenę 0.0 muszą pisać kolokwium.
Zakres materiału na kolokwium obejmuje wszystko co było na wykładzie, a zatem to co jest zawarte w PDF-ach z wykładu. Jest to tylko zakres materiału, czyli ten materiał trzeba znać i rozumieć.
Ewentualne reklamacje, pytania, wątpliwości, itp. - zapraszam na konsultacje w tygodniu 4-8.XII.
Dalsze szczegóły dotyczące kolokwium (forma, itp.) podam w poniedziałek 4.XII. Jeśli nie podam to proszę mi przypomnieć.

UWAGA:
2017-11-20
Na wykładzie w dniu 17.XI został uzgodniony termin kolokwium zaliczeniowego na 8 grudnia w godz.8:30-10:00. Proszę zarezerwować ten termin.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nrtemat wykładuslajdy
1 Mechanizmy komunikacji i synchronizacji standardu POSIX PDF
2 Szeregowanie zadań w systemach czasu rzeczywistego PDF
3 Funkcje systemów operacyjnych czasu rzeczywistego PDF
4 Komunikacja w systemach czasu rzeczywistego PDF
5 Niezawodność i odporność na błędy systemów informatycznych PDF


Literatura

Podręczniki:

Literatura uzupełniająca:

Materiały internetowe:

Dokumentacja

Kursy systemów czasu rzeczywistego:


Zaliczenie wykładu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: (1) pozytywne zaliczenie laboratorium, i (2) pomyślne napisanie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się pod koniec semestru. Ocena z wykładu wpisana do indeksu będzie średnią ważoną oceny z laboratorium (waga 0.6) i oceny z kolokwium (waga 0.4), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Kolokwium

Zgodnie z ustaleniami na wykładzie, kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 w godzinach 8:30-10:00 w sali 40/C-4.

Kolokwium jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie uzyskają zwolnienia zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Ostateczne wyniki dotyczące zwolnienia z kolokwium będą dostępne w sekcji Wyniki.

„Wnukówki”

Na wykładach będą się odbywały pisemne testy tzw. „wnukówki”, które:
  1. Nie są obowiązkowe i negatywny wynik do niczego się nie wlicza.
    Pozytywny wynik uprawnia do zwolnienia z kolokwium.
  2. Są pisemne, trwają trzy minuty, i odbywają się w dowolnym momencie wykładu.
  3. Obejmują materiał z bieżącego oraz ewentualnie poprzedniego wykładu (jeśli jest kontynuowany).
  4. Są oceniane w skali 1-3 punktów, z 1 punktem za czystą kartkę.
  5. Nieobecność na teście oznacza 0 punktów. Testu nie można odrobić, i nie ma żadnych usprawiedliwień.
  6. Nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani urządzeń elektronicznych.

Zwolnienie z kolokwium

Uzyskanie minimum 60% punktów z wnukówek daje prawo do zwolnienia z kolokwium z oceną 4.0. Niższy niż 60% wynik z wnukówek nic nie daje i do niczego się nie wlicza.

Oceny zaliczenia kolokwium na podstawie punktacji z wnukówek:

punkty[%] 60.0073.3386.66
ocena 4.0 4.5 5.0

Wyniki

Poniższy formularz pozwala sprawdzać wyniki "wnukówek". Pisownia imion i nazwisk dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona i wieloczłonowe nazwiska muszą być wprowadzone z oddzielającymi podkreślnikami, jak: Manuel_Antonio, albo de_la_Vega. Numery indeksu sześciocyfrowe.

Imię: Nazwisko:
Numer indeksu:


Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Wnukówki | Wyniki
Licznik odwiedzin strony od 20 września 2011: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!