Program | Wykład | Ćwiczenia | Literatura | Zaliczenie | Konsultacje | Kontakt
logo PWr

Mechanika analityczna – 2023/24


Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Kierunek: Automatyka i robotyka


Sprawy bieżące

Karta przedmiotu

Aktualna wersja karty przedmiotu (strona 61 w Katalogu)


Cytat z komentarzem


Notatki do wykładów

Didaskalia

Co dalej?


Listy zadań na ćwiczenia

nr listy lista materiały dodatkowe
1 PDF
2 PDF
3 PDF PDF
AVI
(157MB)
AVI
(121MB)
AVI
(51MB)
CDF
(0.8MB)
CDF
(1.8MB)
CDF
(0.2MB)
4 PDF
Komentarze do plików z kolumny materiały dodatkowe

Literatura

Podstawowa

  1. Wojciech Rubinowicz, Wojciech Królikowski, Mechanika teoretyczna, PWN, Warszawa, 1995 (dostępna w wersji elektronicznej na stronie IBUK libra z poziomu domeny pwr.edu.pl)
  2. Władimir Igoriewicz Arnold, Metody matematyczne mechaniki klasycznej, PWN, Warszawa, 1981
  3. Roman Gutowski, Mechanika analityczna, PWN, Warszawa, 1971

Uzupełniająca

  1. K. Tchoń i inni, Manipulatory i roboty mobilne. Modele, planowanie ruchu, sterowanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 2000 (dostępna w wersji elektronicznej tutaj)
  2. I.M. Gelfand, S.W. Fomin, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa, 1979
  3. J. Naimark, N. Fufajew, Dynamika układów nieholonomicznych, PWN, Warszawa, 1971
  4. D. Wallace, Filozofia fizyki, Seria Krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2022 (streszczone wykłady autora wygłaszane na Uniwersytecie Oksfordzkim)
  5. I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków, 2011

Zagadnienia do kolokwium z wykładu


Informacje o zaliczeniu przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie wykładu i ćwiczeń. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie kolokwium, które będzie miało miejsce na ostatnich lub przedostatnich zajęciach. Warunki zaliczenia ćwiczeń ustalają ich prowadzący.

Ocena końcowa z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu będzie stanowić średnią ważoną ocen z wykładu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 0.4 i 0.6.


Konsultacje

Godziny konsultacji można znaleźć na stronach osób prowadzących zajęcia:
Ostatnia aktualizacja: Thursday, 07-Dec-2023 14:03:33 CET   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS! Created with Emacs  Bykom Stop Spam Poison