Laboratorium | Terminy | Zasady zaliczenia | Wyniki | Kontakt
logo PWr

Robotyka (3) – 2020/21

Prowadzący: Arkadiusz Mielczarek


Wydział Elektroniki
Kierunek: Automatyka i Robotyka


Laboratorium

Laboratorium Robotyka (3) w semestrze zimowym 2022/2023 jest prowadzone w laboratorium 010 budynku C-3 PWr w formie tradycyjnej.

Materiały do ćwiczeń:

  1. Programowanie robota mobilnego E-puck:
  2. Systemy wizyjne na przykładzie iRVision:
  3. Robot współpracujący UR3:

Terminy

Laboratorium jest realizowane w trybie przechodnim, kolejność ćwiczeń pokazuje poniższa tabela.
Termin 1 Termin 2 Termin 3
Grupa A Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3
Grupa B Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 1
Grupa C Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2

Zasady zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych punktów:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen ze sprawozdań.
Sprawozdania należy dostarczyć w terminie "do następnych zajęć" (może być w wersji elektronicznej na adres mailowy prowadzącego).
Opóźnienie w oddaniu sprawozdania skutkuje obniżeniem oceny z tego sprawozdania 0.5 oceny.
Brak przygotowania do zajęć skutkuje obniżeniem oceny z danego ćwiczenia o 1 ocenę.
Spóźnienie na zajęcia skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0.5 oceny.

Wyniki

Oceny ze sprawdzań zostaną przesłane drogą mailową.

Kontakt

Strona domowa prowadzącego (A. Mielczarek)