Laboratorium | Zasady zaliczenia | Wyniki | Kontakt
logo PWr

Robotyka (2) – 2022/23

Prowadzący: Arkadiusz Mielczarek, Roberto Orozco.


Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Kierunek: Automatyka i Robotyka


Laboratorium

Laboratorium Robotyka (2) w semestrze letnim 2022/2023 jest prowadzone w laboratorium 010 budynku C-3 PWr w formie tradycyjnej.

Materiały do ćwiczeń

  1. Programowanie robota mobilnego E-puck:
  2. Podstawy programowania manipulatorów.
  3. Zaawansowane programowanie manipulatorów - zadanie zdefiniowane przez prowadzącego podczas zajęć.

Dodatek - filmy pokazujące obsługę i programowanie manipulatorów w Laboratorium Robotyki:

Terminy

Laboratorium jest realizowane w trybie przechodnim zmodyfikowanym, kolejność ćwiczeń pokazuje poniższa tabela. Proszę zwrócić uwagę, że Ćwiczenie 2 zawsze jest realizowane przed Ćwiczeniem 3. W nawiasie znajduje się oznaczenie robota.
Grupa A Grupa B Grupa C
Termin 1 Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 (iD) Ćwiczenie 2 (iC)
Termin 2 Ćwiczenie 2 (iC) Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 3 (iD)
Termin 3 Ćwiczenie 3 (iC) Ćwiczenie 3 (iD) Ćwiczenie 1

Zasady zaliczenia

W celu uzyskania zaliczenie konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

Uwagi do sposobu realizacji ćwiczeń i zasad ich oceniania:


Wyniki

Oceny z poszczególnych zadań będą podawane na bieżąco, zaraz po zakończeniu zadania.

Kontakt

Strona domowa prowadzącego (A. Mielczarek)

Strona domowa prowadzącego (R. Orozco)