A A A

 (nr 64 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 września 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Lie-algebraiczne algorytmy suboptymalnego planowania ruchu układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

 

Prelegent: mgr inż. Michał Błędowski

Temat: Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego dłoni

 

Lie-algebraiczne algorytmy suboptymalnego planowania ruchu układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

Uwaga: Seminarium stanowiące podstawę otwarcia przewodu doktorskiego, promotor: prof. Ignacy Dulęba

 

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie plan rozprawy doktorskiej. Przedstawione zostaną dotychczasowe wyniki badań nad formułą gCBHD oraz algorytmami wyliczającymi pre-sterowania. Ponadto, przybliżone zostaną zagadnienia planowania ruchu w przestrzeni zadaniowej, które mają zostać przebadane w pracy doktorskiej.

 

Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego dłoni

Uwaga: Seminarium stanowiące podstawę otwarcia przewodu doktorskiego, promotor: prof. Elżbieta Roszkowska