A A A

Wśród wyróżnionych stypendium dla wybitnych studentów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazł się Dominik Kędzierski.

 

Dominik Kędzierski jest absolwentem studiów I stopnia specjalności ARR oraz studentem II stopnia AER.

Jest także aktywnym członkiem Koła Naukowego KoNaR.

Więcej informacji, w tym pełna lista laureatów dostępne są na stronie http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-pwr-10757.html

dominik kedzierski