A A A

Zespół projektu ReMeDi uczestniczył w spotkaniu dedykowanym integrowaniu systemu.

Prezentacja RTnode

 lub201602 011

Testy systemu nawigacji z KCiR uruchomionego na platformie z ACCREA

lub201602 026

Próby zdalnego badania USG

lub201602 022

Implementacja komponentu w OROCOSie dla zespołu z UWE

lub201602 013

Prace nad architekturą systemu

lub201602 008