Materiały do wykładu | Prezentacje seminaryjne | Zaliczenie | Kontakt
logo PWr

Współpraca robotów – 2022/23

Prowadzący Robert Muszyński


Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Kierunek: Automatyka i robotyka


Tematy i materiały do wykładów

Poniższa tabela zawiera materiały wykorzystywane w trakcie wykładu. Przedstawiane materiały nie stanowią internetowego podręcznika do samodzielnej nauki! Zostały one tu umieszczone w celu ułatwienia pracy i dla wygody studentów.
Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnodostępnych stronach internetowych.

nr temat wykładu prezentacjedodatki
1Współpraca robotów – definicje, normy PDF
2Roboty wspólpracujące – zastosowania, systematyka PDF
3Roboty wspólpracujące – algorytmy sterowania PDF


Prezentacje seminaryjne

Terminy/tematy prezentacji

Podaj kod i naciśnij .

Informacje o zaliczeniu

Ocena końcowa z kursu stanowi średnią arytmetyczną ocen składowych z wykładu i seminarium.

Warunki zaliczenia wykładu

Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładu będzie udział w kolokwium lub przygotowanie konspektu.

Warunki zaliczenia seminarium

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest:


Kontakt

Strona domowa prowadzącego


Ostatnia aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS! Created with Emacs  Bykom Stop Spam Poison