Dodatek: Logowanie do systemu na podstawie kluczy SSH

Typowo, systemy wielodostępne w trakcie logowania się do nich wymagają od użytkownika podania hasła. Jednakże przy korzystaniu z protokołu SSH istnieje możliwość uwierzytelniania przy pomocy kluczy SSH. By spowodować, że po zalogowaniu się na dowolny komputer z dostępnych dla studentów w laboratoriach KCiR (diablo, panamint, inyo) logowanie z ich poziomu na pozostałe nie będzie wymagało podania hasła należy:

  1. uruchomić w terminalu polecenie ssh-keygen -t rsa -b 4096 (należy zaakceptować proponowaną lokalizację pliku z kluczem oraz utworzyć klucz bez hasła - na pytanie o hasło nacisnąć sam enter). Klucz zostanie utworzony we wskazanym pliku, którego pod żadnym pozorem nikomu nie udostępniamy (zawiera on nasz klucz prywatny). Klucz publiczny zaś (plik id_rsa.pub) możemy udostępniać do woli, i tak
  2. dopisujemy klucz publiczny do lokalnego pliku ~/.ssh/authorized_keys, najłatwiej poleceniem cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys (gdyby to polecenie narzekało, że nie ma pliku authorized_keys należy użyć pojedynczego przekierowania > w miejsce >>).
Po tych czynnościach logowanie z dowolnego komputera z wymienionego zestawu na inny z nich (np. ssh panamint) powinno się odbywać bez potrzeby podawania hasła.

Więcej o generowaniu kluczy w innych systemach można znaleźć tutaj a o uwierzytelnianiu za pomocą klucza SSH tutaj.


About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2019.2 (Released June 5, 2019)

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation dodatek_klucze_ssh.tex

The translation was initiated on 2021-12-17