Dodatek: Praca z edytorem Emacs

Poniżej zostały zebrane wskazania do dokumentów mogących stanowić pomoc przy pracy z edytorem Emacs. Niestety nie ma jednego, uniwersalnego sposobu, pozwalającego każdemu na bezproblemowe rozpoczęcie pracy i opanowanie ogromnych możliwości tego edytora. Co więcej, wiadomo, że początki pracy z Emacsem mogą nie być łatwe, może nawet się okazać, że na początku „zrobić coś z Emacsem'' jest dużo trudniej, niż „zrobić to bez Emacsa''. I tu ważne jest, by nie poddać się na tym, wstępnym etapie - ćwicząc swoje umiejętności i odpowiadając na pojawiające się pytania, jak daną rzecz sprawnie zrobić w Emacsie, zapewne można doczekać chwili, gdy to edytor ten stanie się nieocenionym narzędziem w codziennej pracy z komputerem. Więcej możesz poczytać w ósmym rozdziale skryptu Środowisko programisty. Podobnie rzecz się ma z edytorem vim.

Jak rozpocząć „przygodę'' z Emacsem, by się nie zrazić

Na pewno warto:

Więcej informacji o Emacsie

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation dodatek_emacs.tex

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2020-01-22


Robert Muszyński 2020-01-22