Dodatek: Praca z powłoką bash

Jeśli po otworzeniu terminala tekstowego pod UNIXem/Linuksem stwierdzasz, że wygląda on dość podobnie do interpretera poleceń cmd dostępnego w systemie Windows, to masz rację: faktycznie wygląda podobnie. Na szczęście na wyglądzie podobieństwa się kończą. Kiedy windowsowe cmd jest prościutkim interpreterem poleceń, uniksowy terminal z uruchamianą w nim powłoką użytkownika jest zaawansowanym, a przede wszystkim programowalnym narzędziem, umożliwiającym efektywne zarządzanie systemem. Poświęcenie mu kilku chwil uwagi i nieograniczanie swoich działań jedynie do wydawania najprostszych poleceń zapewne pozwoli na szybkie nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się tym narzędziem. Więcej możesz poczytać w trzecim, czwartym i szóstym rozdziale skryptu Środowisko programisty.

Jak rozpocząć przygodę'' z bashem, by się nie zrazić

W celu nabycia umiejętności sprawnego posługiwania się powłoką użytkownika systemów uniksowych można:

Więcej informacji o powłokach linuksowych/uniksowych

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2021.2 (Released July 1, 2021)

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation dodatek_bash

The translation was initiated on 2024-06-18