Laboratorium 6 - Kalkulator RPN

Zakres materiału

Zmienne dynamiczne, wskaźniki, dynamiczne struktury danych. Listy liniowe: budowa, operacje na listach. Stos: implementacja na liście.

Przygotowanie do zajęć

Przed przystąpieniem do zajęć:

Zadania do wykonania

Zadania dodatkowe (dla chętnych)

Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

Pytania kontrolne

  1. Jakie są zalety odwrotnej notacji polskiej w stosunku do tradycyjnego zapisu działań arytmetycznych.
  2. Zapisz w postaci RPN następujące działanie: (2+4*5)/(1+7).
  3. Jakie operacje i w jakiej kolejności należy wykonać, by odłożyć element na stos, a jakie by go usunąć?
  4. W jaki sposób można zaimplementować stos?
  5. Wskaż różnice w implementacji stosu na bazie listy i na bazie tablicy.
  6. Opisz wykonanie operacji dodania dwóch liczb w kontekście operowania na stosie służącym do przechowywania argumentów.
  7. Jakie błędy mogą wystąpić w czasie działania programu?

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation PProg_lab_06

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2021-02-06


Robert Muszyński 2021-02-06