Ćwiczenie 1b - Trójmian kwadratowy

Zakres materiału

Zadanie algorytmiczne: specyfikacja, kompletność, niesprzeczność; algorytm: zapis, dobór struktur danych.

Zadanie

Zapisz algorytm wyliczający miejsca zerowe trójmianu kwadratowego.

Przebieg ćwiczenia

Materiały

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,unicode,latin2 -split 0 -no_navigation PProg_cw_01b

The translation was initiated by Robert Muszynski on 2014-10-01


Robert Muszynski 2014-10-01