Ćwiczenie 1a - Przecinanie odcinków

Zakres materiału

Zadanie algorytmiczne: specyfikacja, kompletność, niesprzeczność, postać danych wejściowych; algorytm: znajdowanie, testowanie, dowód poprawności.

Zadanie

Używając tylko czterech podstawowych działań arytmetycznych, sprawdź, czy dwa odcinki na płaszczyźnie zadane poprzez współrzędne końców przecinają się.

Przebieg ćwiczenia

Materiały

Ćwiczenie zaczerpnięto ze strony kursu Wstęp do programowania ze Studiów informatycznych (wazniak.mimuw.edu.pl):

Zadania dodatkowe

Chętnym zaleca się realizację pozostałych zadań z powyżej przywoływanego ćwiczenia „Prostokąty i odcinki''.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation PProg_cw_01a

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2019-09-19


Robert Muszyński 2019-09-19