Ćwiczenie wstępne - Przecinanie prostokątów

Zakres materiału

Zadanie algorytmiczne: specyfikacja, kompletność, niesprzeczność, postać danych wejściowych; algorytm: znajdowanie, testowanie, dowód poprawności.

Zadanie

Podaj algorytm wyliczający część wspólną dwóch zadanych prostokątów o bokach równoległych do osi układu współrzędnych.

Przebieg ćwiczenia

Materiały

Ćwiczenie zaczerpnięto ze strony kursu Wstęp do programowania ze Studiów informatycznych (wazniak.mimuw.edu.pl):

Zadania dodatkowe

Chętnym zaleca się przeanalizowanie formalnego dowodu poprawności algorytmu przedstawionego w powyżej przywoływanym ćwiczeniu „Prostokąty i odcinki''.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2008 (1.71)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation PProg_cw_00

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2019-09-19


Robert Muszyński 2019-09-19