Wybrane Zagadnienia Robotyki

Wyniki kolokwium z dnia 11 I 2009

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się 11 I 2009 o godz. 9:40, Poprawa kolokwium - 18 I 2009 o 10:45
Zagadnienia

Oceny sprawozdań z laboratorium

Będę wdzięczny uczestnikom kursu za wypełnienie ankiety i przesłanie jej na mój adres email (ankieta)

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Tematy ćwiczeń:
  1. Obsługa i programowanie robota IRb-1400.
  2. Sterowanie obiektem dynamicznym w środowisku Matlab/Simulink
  3. Sterowanie robotem mobilnym Khepera
  4. Środowisko symulacyjne robotów mobilnych Webots
Kolejność wykonywania ćwiczeń:
9,16 XI23.XI, 7.XII 14,21. XII11,18.I
grupa 11234
grupa 22341
grupa 33412
grupa 44123

Materiały pomocnicze

Strona kursu Podstawy Robotyki (2007/08)