Systemy autonomiczne — laboratorium

Laboratoria

Tematy zadań laboratoryjnych:
 1. Organizacyjne
 2. Dalmierz laserowy Hokuyo
 3. Sterowanie reaktywne robotem Pioneer
 4. Rastrowa mapa otoczenia
 5. Prezentacja wyników

  W ramach podsumowania należy przygotować dziesięciominutową prezentację składającą się z dwóch części:

  • Prezentacja (5 minut) osiągniętych rezultatów i przyjętych rozwiązań dla każdego z zadań
  • Demonstracja wyników (5 minut) dla każdego z zadań - w wersji na symulatorze bądź na robocie
  Prezentacje odbędą się na ostatnich zajęciach.

  Dodatkowo w dniu prezentacji należy dostarczyć archiwum zawierające prezentację oraz kod źródłowy wykonanych zadań emailem jako dokumentację wykonanych zadań