Wykładowca | Wykład | Literatura | Kolokwium | Wyniki | Laboratorium | Harmonogram
logo

Uczenie maszynowe - 2017/2018

Specjalność ARR
Katedra Cybernetyki i Robotyki
Wydział Elektroniki


UWAGA:
2018-05-25 --- W związku z RODO od dnia dzisiejszego nie będzie działać formularz sprawdzania wyników wnukówek. Rozważam alternatywne mechanizmy.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępnia przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu slajdy
1 Wprowadzenie do uczenia maszynowego. PDF
2 Metody regresji. PDF
3 Indukcja drzew decyzyjnych. Błędy w automatycznej klasyfikacji. Naiwny klasyfikator bayesowski. Regresja logistyczna. Metoda najbliższych sąsiadów. Uwagi ogólne o budowie klasyfikatorów. PDF
4 Uczenie nienadzorowane. Analiza skupień. Redukcja wymiaru. PDF
5 Sieci neuronowe. Modele głębokie. PDF
6 Obliczeniowa teoria uczenia maszynowego. Model PAC. Wymiar Wapnika-Czerwonenkisa. PDF


Literatura

Literatura podstawowa:
 1. materiały internetowe
 2. notatki z wykładu
Literatura uzupełniająca:
 1. P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2000, WWW

Materiały internetowe:

 1. Uniwersyteckie kursy maszynowego uczenia o podobnym programie:

 2. Narzędzia, systemy, dokumentacja, tutoriale:

 3. Repozytoria danych statystycznych:


Kolokwium

Warunkiem zaliczenia wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia laboratorium (patrz niżej), oraz pomyślne napisanie kolokwium końcowego, które będzie miało formę pisemną i odbędzie się w sesji, w terminie uzgodnionym na wykładzie około połowy semestru. W tym czasie będzie również ogłoszona lista tematów na to kolokwium, a także będą przedstawione i omówione przykładowe zadania. Wpisana do indeksu ocena z wykładu będzie średnią ważoną z laboratorium (60%) i kolokwium (40%) zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Termin kolokwium:

DataGodzinaSala
3.VII.201813-15???

Proszę zarezerwować sobie te terminy.
Na kolokwium należy przynieść przybory do pisania i papier - minimum 3 kartki formatu A4 (plus dodatkowy papier jako brudnopis). Dopuszczalne jest użycie kalkulatora. Planowany czas: około 1,5 godziny (w razie potrzeby może być przedłużony).

Zakres materiału na kolokwium obejmuje cały program wykładu i laboratorium, patrz szczegółowy zestaw zagadnień.

Wyniki kolokwium będzie można sprawdzić przez formularz wyników wnukówek.

Wnukówki

Na wykładach odbywać się będą krótkie 3-minutowe testy, tzw. „wnukówki”, o następujących zasadach:
 1. Testy są pisemne, trwają trzy minuty, i odbywają się w dowolnym momencie wykładu.
 2. Obejmują materiał z bieżącego oraz ewentualnie poprzedniego wykładu (jeśli jest kontynuowany).
 3. Nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani komputerów.
 4. Można korzystać z kalkulatora. Może to być kalkulator w telefonie, zegarku, PDA, itp.
 5. Testy będą oceniane w skali 1-3 punktów, z 1 punktem za czystą kartkę.
 6. Nieobecność na teście oznacza 0 punktów. Testu nie można odrobić, i nie ma żadnych usprawiedliwień.
 7. Łączny wynik z wszystkich testów zostanie obliczony z odrzuceniem jednego najwyższego i jednego najniższego zapracowanego wyniku. Wynik 0 za nieobecność nigdy nie jest odrzucany.

Aplikacja androidowa

Można skorzystać z następującej aplikacji na telefon z systemem Android, która przydaje się do obliczania numeru grupy przy pisaniu “wnukówek”: Aplikacja do obliczenia numeru grupy

Zwolnienia z kolokwium

Uzyskanie minimum 60% punktów z wnukówek daje prawo do zwolnienia z kolokwium z oceną 4.0. Niższy niż 60% wynik z wnukówek nic nie daje.
Ocena obliczana na podstawie punktacji z wnukówek:
punkty[%] 60.0073.3386.66
ocena 4.0 4.5 5.0

Wyniki

Poniższy formularz pozwala sprawdzać wyniki testów “wnukówek”. Imię (imiona) i nazwisko muszą być dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona i wieloczłonowe nazwiska muszą być wprowadzone z oddzielającymi podkreślnikami, jak: Manuel_Antonio, albo de_la_Vega.
Imię: Nazwisko:
Numer:


Laboratorium

Program laboratorium składa się z serii zadań o tematyce związanej z wykładem. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia jest poprawne wykonanie i uzyskanie zaliczenia (dodatniej oceny punktowej) w wyznaczonym terminie wszystkich zadań. Szczegółowe opisy poszczególnych zadań znajdują się w sekcji Harmonogram.

Harmonogram zadań laboratorium

tematopisnarzędziapoczatekterminzamknięcie
1.Procesy Markowa i uczenie się ze wzmocnieniem opis zadania dowolny język programowania 22.II15.III22.III
2.Automatyczna klasyfikacja tekstów opis zadania WEKA, RapidMiner, Orange, KNIME, itp. 15.III19.IV26.IV
3.Metody regresji opis zadania WEKA, RapidMiner, Matlab, Python scikit, itp. 19.IV14.VI-


Wykładowca | Wykład | Literatura | Kolokwium | Wyniki | Laboratorium | Harmonogram
Licznik odwiedzin strony od 21 lutego 2018: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!