Roboty manipulacyjne i mobilne

Konsultacje

środa/p 9-11, czwartek 9-11, piątek/n (do 31.05) 9-11, środa/n (od 1.06) 11-13 p. 331 C-3

Zaliczenie

Zaliczenie wykładu uzyskuje się na podstawie kolokwium pisemnego pod koniec semestru. W skład oceny z laboratorium wchodzą oceny: przygotowania, pracy w trakcie zajęć i sprawozdania.

Ocena z kursu wynika z sumy punktów uzyskanych z wykładu i laboratorium, pod warunkiem uzyskania zaliczenia (50%) z obu form.

Wykłady

Podaj dane by uzyskać dostęp do pliku :
Imie:
Nazwisko:
Nr indeksu:

Laboratoria

Laboratoria rozpoczynają się 22.03.2016 zajęciami organizacyjnymi (2h). Zadania 0-3 realizowane są w sali L1.5 C-16, zadania 4-6 w 010 C-3. Szczegółowy rozkład terminów poniżej.
Tematy zadań laboratoryjnych:
  1. Organizacyjne
  2. Dalmierz laserowy Hokuyo
  3. Analiza danych z dalmierza laserowego Hokuyo URG-0
  4. Sterowanie reaktywne robotem Pioneer
Kolejność wykonywania ćwiczeń:
(0 - wprowadzenie, 7 - termin dodatkowy)
 \Grupaśr. 11:15-14:15 śr. 14:30-17:30śr. 14:30-17:30
12345612
TerminNumery cwiczen:
22.03 0
29.03 1
12.04 2
26.04 3
10.05456456X
17.05564X45
24.05645564X
31.057X56
7.06X645X
14.06XX64
21.06X7